Affektsmitte – når vi smitter og smittes af følelser

44b2ce4-6bc0-c2ef-4a88-e27c1f045cf_501fda94-d88c-49ce-8262-5cf0701133e6

Arbejdet med tilgangen Low Arousal optager mig mere og mere, og tænk hvis jeg havde været meget mere opmærksom på denne tilgang, da min søn var lille. Dengang reagerede jeg ofte med magtesløshed og jeg husker særligt mange “farvel” – og sovesituationer der endte i uro, kaos og stress.

Low Arousal tilgangen er en pædagogisk tilgang, som indeholder inspiration fra flere metoder. Primært er det en tilgang, som omhandler at forebygge og håndtere konflikter. Low Arousal tilgangen tilbyder metoder, som øger muligheden for at barnet arbejder sammen med den voksne, og gør at oplevelsen bliver at lykkes sammen.

Kravtilpasning
Et meget vigtigt begreb i Low Arousal tilgangen er kravtilpasning. Kravtilpasning handler om at stille krav på en effektiv måde. Hvis man arbejder på en skole, i en børnehave eller på et fritidshjem er en del af jobbeskrivelsen at lave aktiviteter eller undervise børnene. Når vi arbejder med børn, som ofte siger nej til vores krav, er det vigtigt at stille kravene på en måde, så det bliver let for barnet at sige ja. Mange tager fejl og tror, at Low Arousal handler om at trække sig og ikke stille krav. Dette er helt forkert. Det handler om at stille krav på en effektiv måde, som ikke fører til konflikt.

Affektsmitte
Vi mennesker smitter hinanden med følelser. Det er en viden, vi skal være meget opmærksomme på i arbejdet med børn & unge, som kan blive udadreagerende. Hvis et barn er ved at komme op i affekt, er det først og fremmest medarbejderens opgave at nedtrappe konflikten. Men det kan være svært at bevare fatningen og holde på sig selv, hvis man oplever at stå i en situation, hvor barnet ikke opfører sig, som man gerne vil have det eller bliver udadreagerende.

Derfor er det vigtigt, at man som professionel er opmærksom på sit eget affektniveau og ikke er i sine følelsers vold. Kan vi holde vores affektniveau lavt, har vi mulighed for at smitte barnet med ro frem for uro og stress. Den mest effektive måde at påvirke andres adfærd på er ved, at vi har styr på vores egen.

Vi skal som organisation og medarbejdere være opmærksomme på, at alle konflikter udspiller sig i en relation, og at det er os som professionelle, der har mulighederne og ansvaret for at nedtrappe konflikter.